ENTAK Program Bilgilendirme Çalıştayı: 1 Temmuz 2022, Eskişehir Teknik Üniversitesi

ENTAK ilk Program Bilgilendirme Çalıştayını, Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü tarafından 1 Temmuz 2022’de düzenlenen 30. ETAK (Endüstriyel Tasarım Akademik Konseyi) toplantısı kapsamında gerçekleştirdi. Sabah ETMK Öğrenci temsilcilerinin eğitimin sorunlarına yönelik düzenledikleri anketin sonuçlarını sundukları toplantıda öğleden sonra ENTAK eğitimcilerinin gerçekleştirdiği 13 üniversiteden 28 temsilcinin katıldığı çalıştay aşağıdaki programı izledi.

Program
14:15-14:30 ENTAK Tanıtımı - Gülay Hasdoğan
14:30-14:45 Değerlendirme Sürecine Genel Bakış - Renk Dimli Oraklıbel
14:45-15:00 Değerlendirme Süreci - Renk Dimli Oraklıbel

15:00-15:15 Ara

15:15-15:30 Ölçütler I - Gülay Hasdoğan
15:30-15:45 Ölçütler II - Deniz Ekmekçioğlu
15:45-16:05 Öz Değerlendirme Raporunun Hazırlanması - Gülay Hasdoğan - Deniz Ekmekçioğlu
16:05-16:45 Soru cevap ve kapanış