Kalite Politikası

Türkiye’de endüstriyel tasarım eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği (ETMK) Endüstriyel Tasarım Akreditasyon Kurulu (ENTAK), çalışmalarını sürekli iyileştirme ve toplam kalite felsefesi doğrultusunda yürütmeyi ve endüstriyel tasarım eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının beklentilerini karşılamayı temel ilke edinmiştir. Sunulan hizmetlerin kalitesini en üst seviyede tutmak için ETMK-ENTAK aşağıdaki değerlere bağlı kalacaktır.

Hizmet Odaklılık: ETMK yöneticileri, çalışanları ve gönüllüleri ile ENTAK üyeleri, hizmet verdiği tüm kurumlarla saygılı ve hizmet odaklı bir ilişki kurar ve sürdürür. Onların güncel gereksinim ve beklentilerine duyarlıdır. Hizmetlerin kalitesini en son değerlendirenin hizmeti alan kurumlar olduğunun bilincindedir.

Sürekli Öğrenme: Sürekli öğrenme, sürekli iyileştirme için önkoşuldur. Bu nedenle ETMK ve ENTAK, hem kendi etkinliklerinden ve performansından hem benzer diğer kurumların deneyimlerinden sürekli öğrenir. Çalışanların ve gönüllülerin gelişimi, kendi potansiyellerinin tümünün farkına varmalarına ve kullanmalarına ortam yaratacak şekilde, desteklenir ve teşvik edilir. Kurumların akreditasyon süreçlerinin tümünün gözden geçirilmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına alınması öncelikli sorumluluk alanı olarak belirlenmiştir.

Değer Yaratma: ETMK ve ENTAK, başta hizmet verdiği kurumlar olmak üzere, paydaşlarına katma değer yaratacak hizmetler sunar. Hizmetin katma değeri, doğrudan geribildirim yolu ile izlenir. Özellikle, ENTAK değerlendirme takımları endüstriyel tasarım eğitiminin ve değerlendirme sürecinin sürekli iyileştirilmesi için faydalı bir geribildirim sağlamaya çalışır.

İşbirlikleri Geliştirme: Sunulan değerin en üst düzeye ulaştırılması ve başarının artırılması işbirliklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle ETMK, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği fırsatlarını arar ve geliştirir. Sürdürülebilir bir işbirliği için, işbirliği ortakları arasında paylaşılmış hedeflerin olması, uzmanlıkların, kaynakların ve bilgilerin karşılıklı paylaşıldığı, birlikte çalışmaya ve birbirleri arasında karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayanan bir ilişki kurulması esastır.

Etik Davranış: ETMK yöneticileri, çalışanları ve gönüllüleri tüm ETMK paydaşlarına karşı sorumluluk sahibi bireyler olarak, şeffaf ve hesap verebilmeye hazır, yüksek düzeyde bir etik yaklaşımı benimsemiştir. Bu nedenle, ETMK çalışanları ve gönüllüleri ETMK-ENTAK Etik Kuralları çerçevesinde çıkar çelişkisi yaratmaktan kaçınarak profesyonelce davranış sergiler.

Şeffaflık ve Hesap Verebilme: ETMK-ENTAK, program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri başta olmak üzere, tüm faaliyetleri hakkında paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşır.