Değerlendirici Eğitimleri

ENTAK değerlendirmelerinde program değerlendiricisi olarak görev alacak olanların daha önceden bir değerlendirici eğitiminden geçmeleri gerekmektedir. Program değerlendiricisi adaylarını,

  • ENTAK ve değerlendirme sürecini daha yakından tanıma,
  • Değerlendirme becerisini geliştirme,
  • Değerlendirici davranışını geliştirme,
  • Değerlendirmeler arası tutarlılığı sağlama,
  • Değerlendirme raporu yazma becerisini geliştirme
konularında bilgilendirmek ve eğitmek amaçlı çalıştaylar yapılmaktadır.

Gerçekleştirilen eğitimler:
26 Mayıs 2022 - Sanal ortamda senkron eğitim sunumları ve örnek olay tartışmaları (detay)
4 Haziran 2022 - Sanal ortamda asenkron eğitim sunumlarını izleme ve senkron örnek olay tartışmaları (detay)
20 Haziran 2022 - Sanal ortamda asenkron eğitim sunumlarını izleme ve senkron örnek olay tartışmaları (detay)
27 Mayıs 2023 - Sanal ortamda asenkron eğitim sunumlarını izleme ve senkron örnek olay tartışmaları (detay)
25 Ekim 2023 - Sanal ortamda program değerlendiricilerinin sorularına cevap verildi (detay)