Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı - 6 Haziran 2022

ETMK üye adayı öğrencilere yapılan duyuru sonucunda ENTAK Öğrenci Değerlendirici olmak için başvuran 15 öğrenciye Gülay Hasdoğan, Renk Dimli Oraklıbel ve Aydın Öztoprak trafından ENTAK hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin endüstriyel tasarım eğitimi hakkında dile getirdiği sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.