Program Bilgilendirme Çalıştayları

ENTAK akreditasyonuna başvurmayı ve/veya ENTAK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan endüstriyel tasarım lisans programlarının yönetici ve öğretim kadrosunu,

  • Endüstriyel Tasarım programlarının akreditasyonu ve ENTAK hakkında genel bilgiler,
  • ENTAK akreditasyonundaki temel kavramlar,
  • ENTAK değerlendirme ölçütleri ve anlamları,
  • Ölçütlerdeki çıktı tabanlı sürekli iyileştirme yaklaşımının endüstriyel tasarım programlarına uygulanması,
  • Değerlendirme süreci; bölümlerin akreditasyon hazırlıkları,
  • Öz Değerlendirme raporları,
  • Değerlendirme takımlarınca yapılan kurum ziyaretleri
konularında bilgilendirmek ve eğitmek amaçlı çalıştaylar yapılmaktadır.

Gerçekleştirilen eğitimler;
1 Temmuz 2022 - Eskişehir Teknik Üniversitesi, 30. ETAK Toplantısı beraberinde (Detay)
8 Şubat 2023 - Sanal ortamda asenkron eğitim sunumlarını izleme ve senkron öz değerlendirme raporu hazırlama çalıştayı (Detay)