Başvuru

2024 değerlendirme döneminde ENTAK tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen programlar 17 Ocak 2024 tarihine kadar, ENTAK’a başvuru yapmalıdır.

ENTAK Başvuru formu için tıklayın
ENTAK Endüstriyel Tasarım Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri için tıklayın
ENTAK Öz Değerlendirme Raporu için tıklayın

Akreditasyon Başvurusu Yapabilecek Programlar ve Kurumları

  1. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ve YÖK tarafından tanınan yüksek öğretim kurumlarındaki lisans programları ile diğer ülkelerde Türkiye ile uluslararası ikili anlaşmalarla kurulmuş olan ve YÖK tarafından tanınan özel statülü devlet üniversitelerinin endüstriyel tasarım lisans programları akreditasyon amacıyla değerlendirme başvurusu yapabilir.
  2. Başvuru yapan bir lisans programın adının “Endüstriyel Tasarım” olması gerekir.
  3. İlk kez başvuru yapacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir.
  4. Başvuru yapan bir programda, öğrencilerin programı tamamlayabilmek için seçebilecekleri çeşitli opsiyonların bulunması durumunda, bu opsiyonların her birinin, ayrı ayrı değerlendirme ölçütlerinin tümünü sağlaması gerekmektedir.
  5. Akreditasyon başvurusu yapılan bir program için kurumda farklı türler (birinci/ikinci öğretim, Türkçe/İngilizce program farklılıkları, vb.) da uygulanmaktaysa, bu programın değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
    • Başvuru her program türü için ayrı ayrı yapılmalıdır.
    • Kurumlar bu programın ENTAK ölçütlerini sağladığını her tür için ayrı ayrı göstermek zorundadır.
  6. ENTAK ile karşılıklı tanıma anlaşması olan başka akreditasyon ajansları tarafından akredite edilmiş programlar bu akreditasyonlarının süreleri tamamlanmadan ENTAK akreditasyonu için başvuru yapamaz.