Takvim

01-17 Ocak İlk kez değerlendirme ve akreditasyon talebinin programlar tarafından ENTAK’a e-posta ile iletilmesi
18-24 Ocak ENTAK'ın başvuruyu değerlendirmesi ve gerekirse eksik bilgi/belge talebinde bulunması
24-31 Ocak Program tarafından nihai başvuru formunun ENTAK'a posta ile iletilmesi
01-09 Şubat Başvuru yapan programların değerlendirmeye alınıp alınamayacaklarının; değerlendirmeye alınacak programlar için belirlenen akreditasyon ücretinin ve ödeme koşullarının başvuru yapan programlara bildirilmesi.
11-28 Şubat Programların ENTAK’a bildirim aldıklarına ilişkin teyit mektubu göndermesi
01 Mart - 14 Haziran Programların ENTAK tarafından belirlenmiş format ve içerikte bir Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) hazırlaması; raporun ENTAK’a iletilmesi.
03 Haziran ENTAK'ın değerlendirme takımını oluşturması ve çıkar çatışması/çakışması kontrolü için programa göndermesi için son tarih
03-07 Haziran Programın çıkar çatışması/çakışması kontrolü ve onay vermesi
29 Mayıs - 12 Haziran Değerlendirme takım üyelerinin netleştirilmesi
19 Haziran -
25 Temmuz
Değerlendirme takım üyelerinin özdeğerlendirme raporlarının öndeğerlendirmesinin yapılması ve kuruma geri bildirimde bulunması (Format / raporlama yetersizliği vb.)
11 Ağustos - 06 Eylül Format / raporlama yetersizliği giderilen raporların kurumlar tarafından ENTAK'a elektronik ortamda ulaştırılması
09-18 Eylül Akreditasyon alınmasına yönelik bir eksiklik ve/veya ölçütlerin karşılanamaması durumunda akreditasyon değerlendirmesi durdurulması ve gerekçenin ilgili programa bildirilmesi
18-30 Eylül Ziyaret takviminin değerlendirme takım başkanı ve program yöneticileri tarafından netleştirilmesi
01 Ekim - 29 Kasım 3 günlük kurum ziyaretinin gerçekleşmesi
Ziyaret tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Takım başkanının Program Değerlendiricisi Raporunu (tüm form içerikleri ile) ve Öğrenci Değerlendirici Raporunu ENTAK'a arşivlenmek üzere iletmesi; Form 3 ve Form 4’ü kuruma (program yöneticisine) iletmesi
Ziyaret tarihinden itibaren 37 gün içerisinde Program yöneticisi tarafından takım başkanına 30 Gün Formunun gönderilmesi
Ziyaret tarihinden itibaren 67 gün içerisinde Değerlendirme takımının Taslak Raporu hazırlaması ve ENTAK'a iletmesi
Ziyaret tarihinden itibaren 82 gün içerisinde Tutarlılık Komitesi tarafından raporların tutarlılık kontrollerinin yapılması
Ziyaret tarihinden itibaren 100 gün içerisinde Taslak raporların format, uslüp ve yazım hataları kontrollerinin yapılması
Ziyaret tarihinden itibaren 110 gün içerisinde ENTAK'ın taslak raporlar üzerindeki son değişiklikleri/düzeltmeleri yapması; programlara bildirilecek kesin raporları oluşturması
20 Mart ENTAK tarafından programa resmi yazı ile akreditasyon kararının bildirilmesi için son gün