Belgeler

DERNEK MEVZUATI

ETMK Tüzüğü (31.03.2021)

ETMK Yönetmeliği (31.03.2021)

ENTAK MEVZUATI

ETMK - ENTAK Çalışma Yönetmeliği (Sürüm 1.2 - 27.01.2023)

ETMK - ENTAK Aday Belirleme Komitesi Yönergesi (Sürüm 1.1 - 22.06.2022)

ETMK-ENTAK Etik Kurallar (Sürüm 1.1 - 10.06.2022)

ENTAK Eğitimleri Komitesi Yönergesi (Sürüm 1.0 - 10.06.2022)

ETMK ve ENTAK Arşivleme Yönergesi (Sürüm 1.0 - 10.06.2022)

ETMK - ENTAK Kalite Politikası (Sürüm 1.0 - 10.06.2022)

ENTAK Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi (Sürüm 1.0 - 10.06.2022)

ETMK Sürekli İyileştirme Yönergesi (Sürüm 1.0 - 10.06.2022)

BAŞVURUYA İLİŞKİN

Başvuru Formu

ENTAK Öz Değerlendirme Raporu (Sürüm 1.3 - 08.02.2023)

ENTAK Öz Değerlendirme Raporu (WORD) (Sürüm 1.3 - 08.02.2023)

ENTAK Sanal Belgelik Dizin Yapısı (ZIPD) (Sürüm 1.1 - 08.02.2023)

DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN

ENTAK Endüstriyel Tasarım Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 1.0 - 25.05.2022)

ENTAK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (Sürüm 1.3 - 27.01.2023)

ENTAK Değerlendirme Kılavuzu (Sürüm 1.2 - 22.09.2022)

ENTAK Tutarlılık Kontrol Kılavuzu (Sürüm 1.0 - 25.05.2022)

ENTAK Öz Değerlendirme Raporu Ön İnceleme Formu (Sürüm 1.0 - 17.06.2023)

ENTAK Öz Değerlendirme Raporu Ön İnceleme Formu (Sürüm 1.0 - 17.06.2023)

ENTAK Program Değerlendirme Raporu (Sürüm 1.2 - 05.11.2023)

ENTAK Program Değerlendirme Raporu (Sürüm 1.2 - 05.11.2023)

ENTAK Program Değerlendiricisi Çizelgesi

ENTAK Program Değerlendiricisi Çizelgesi

ENTAK Öğrenci Değerlendirici Raporu (Sürüm 1.1 - 16.10.2023)

ENTAK Öğrenci Değerlendirici Raporu (Sürüm 1.1 - 16.10.2023)