Komiteler

Aday Belirleme Komitesi (ABK)
Kuruluş: 9 Mayıs 2022
Gülay Hasdoğan (Başkan) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Renk Dimli Oraklıbel (Başkan Yard.) - Bahçeşehir Üniversitesi
Aydın Öztoprak (ETMK Temsilcisi) - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Sürekli İyileştirme Komitesi
Kuruluş: 10 Haziran 2022
Aydın Öztoprak (Başkan), ETMK Saymanı
Levent Muslular, ETMK Temsilcisi
Gülay Hasdoğan, ENTAK Temsilcisi
Engin Kapkın, ENTAK Temsilcisi
Gizem Ballı, ETMK Sekreteri

ENTAK Eğitimleri Komitesi
Kuruluş: 13 Haziran 2022
Naz A.G.Z. Börekçi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Duysal Tütüncü Demirbaş - Eskişehir Teknik Üniversitesi
Deniz Ekmekçioğlu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ölçütler Komitesi
Kuruluş: 13 Haziran 2022
Aydın Öztoprak (ETMK Temsilcisi) - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Can Özcan - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sultan Kaygın Sel - Vestel Elektronik
Sedef Süner-Pla-Cerda - TED Üniversitesi

Sona Eren Çalışma Grupları

ETMK Akreditasyon Komisyonu
Görev Tarihleri: 23.06.2021 - 10.06.2022
ENTAK’ın ve akreditasyonla ilgili komisyonların kurulması ile çalışmaları tamamlanmıştır.
Gülay Hasdoğan (Başkan) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Naz A.G.Z. Börekçi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Renk Dimli Oraklıbel - Bahçeşehir Üniversitesi
Deniz Ekmekçioğlu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Engin Kapkın - Eskişehir Teknik Üniversitesi
Can Özcan - İzmir Ekonomi Üniversitesi
Aydın Öztoprak - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Sedef Süner-Pla-Cerda - TED Üniversitesi
Danışman Üyeler: Asya Gürgün Özdemir - İstanbul Teknik Üniversitesi
Duysal Tütüncü Demirbaş - Eskişehir Teknik Üniversitesi

ETAK Akreditasyon Komisyonu
Görev Tarihleri: 10.05.2019 - 23.06.2021
ETMK Akreditasyon Komisyonunun kurulması ile çalışmaları tamamlanmıştır.
Gülay Hasdoğan (Başkan) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (10.05.2019 - 23.06.2021)
Deniz Ekmekçioğlu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (10.05.2019 - 23.06.2021)
Mine Ovacık - Yaşar Üniversitesi (10.05.2019 - 21.08.2019)
Can Özcan - İzmir Ekonomi Üniversitesi (10.05.2019 - 23.06.2021)
Aydın Öztoprak - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (10.05.2019 - 23.06.2021)
Sedef Süner-Pla-Cerda - TED Üniversitesi (10.05.2019 - 23.06.2021)
Tolga Benli - Yaşar Üniversitesi (21.08.2019 - 22.06.2021)
Renk Dimli Oraklıbel - Bahçeşehir Üniversitesi (11.12.2019 - 23.06.2021)
Asya Gürgün Özdemir - Ondokuz Mayıs Üniversitesi; İstanbul Teknik Üniversitesi (11.12.2019 - 23.06.2021)
Engin Kapkın - Eskişehir Teknik Üniversitesi (07.01.2020 - 23.06.2021)
Duysal Tütüncü Demirbaş - Eskişehir Teknik Üniversitesi (07.01.2020 - 23.06.2021)
Naz A.G.Z. Börekçi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (28.02.2020 - 23.06.2021)