Takvim

01-10 Ocak İlk kez değerlendirme ve akreditasyon talebinin programlar tarafından ENTAK’a yazılı olarak iletilmesi
11-20 Ocak ENTAK'ın başvuruyu değerlendirmesi ve gerekirse eksik bilgi/belge talebinde bulunması
21-31 Ocak Program tarafından eksik bilgi/belgelerin ENTAK'a iletilmesi
01-10 Şubat Başvuru yapan programların değerlendirmeye alınıp alınamayacaklarının; değerlendirmeye alınacak programlar için belirlenen akreditasyon ücretinin ve ödeme koşullarının başvuru yapan programlara bildirilmesi.
11-28 Şubat Programların ENTAK’a bildirimini ve koşullarını kabul ettiğine ilişkin teyit mektubu göndermesi; sözleşmenin imzalanması; belirlenen akreditasyon ücretinin yatırılacağına da taahhütnamenin imzalanması
01 Mart - 31 Mayıs Programlar tarafından ENTAK tarafından belirlenmiş format ve içerikte bir Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) hazırlanması; raporun basılı ve elektronik ortamda ENTAK’a iletilmesi.
10 Mayıs ENTAK'ın değerlendirme takımını oluşturması ve çıkar çatışması/çakışması kontrolü için programa göndermesi için son tarih
11-20 Mayıs Programın çıkar çatışması/çakışması kontrolü ve onay vermesi
21-31 Mayıs Değerlendirme takım üyelerinin netleştirilmesi
01 Haziran –
31 Temmuz
Değerlendirme takım üyelerinin özdeğerlendirme raporlarının öndeğerlendirmesinin yapılması ve kuruma geri bilgiilendirimde bulunması (Format / raporlama yetersizliği vb.)
01-15 Ağustos Format / raporlama yetersizliği giderilen raporların kurumlar tarafından ENTAK'a elektronik ortamda ulaştırılması
01-31 Ağustos Akreditasyon alınmasına yönelik bir eksiklik ve/veya ölçütlerin karşılanamaması durumunda akreditasyon değerlendirmesi durdurulması ve gerekçenin ilgili programa bildirilmesi
01-30 Eylül Ziyaret takviminin değerlendirme takım başkanı ve program yöneticileri tarafından netleştirilmesi
01 Ekim – 30 Kasım 3 günlük kurum ziyaretinin gerçekleşmesi
Ziyaret tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Takım başkanının Kısa Formu, Program Değerlendiricisi Raporu ve Öğrenci Değerlendirici Raporunu ENTAK'a arşivlenmek üzere iletmesi
Ziyaret tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Program yöneticisi tarafından takım başkanına 30 Gün Formunun gönderilmesi
Ziyaret tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Değerlendirme takımının Taslak Raporu hazırlaması ve ENTAK'a iletmesi
Ziyaret tarihinden itibaren 75 gün içerisinde Tutarlılık Komitesi tarafından raporların tutarlılık kontrollerinin yapılması
Ziyaret tarihinden itibaren 90 gün içerisinde Taslak raporların format, uslüp ve yazım hataları kontrollerinin yapılması
Ziyaret tarihinden itibaren 100 gün içerisinde ENTAK'ın taslak raporlar üzerindeki son değişiklikleri/düzeltmeleri yapması; programlara bildirilecek kesin raporları oluşturması
20 Mart ENTAK tarafından programa resmi yazı ile akreditasyon kararının bildirilmesi için son gün