Öğrenci Değerlendirici Eğitimleri

ENTAK değerlendirmelerinde program değerlendiricisi olarak görev alacak olan öğrenci değerlendiricilerin daha önceden bir değerlendirici eğitiminden geçmeleri gerekmektedir. Öğrenci değerlendirici adaylarını,

  • ENTAK ve değerlendirme sürecini daha yakından tanıma,
  • Değerlendirme becerisini geliştirme,
  • Değerlendirici davranışını geliştirme,
  • Öğrenci değerlendiricilerden değerlendirme sürecindeki beklentiler
konularında bilgilendirmek ve eğitmek amaçlı çalıştaylar yapılmaktadır.

Gerçekleştirilen eğitimler:
6 Haziran 2022 - Öğrenci bilgilendirme toplantısı (detay)
16 Ekim 2023 - Öğrenci Değerlendirici Eğitimi: Sanal ortamda senkron sunum yapıldı ve örnek olay değerlendirmeleri gösterildi. (detay)