Üyeler

Gülay Hasdoğan (Başkan) Prof. Dr., Üniversite Temsilcisi

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden lisans, ODTÜ Yapı Bilimlerinden Yüksek Lisans, Londra’da Central Saint Martin’s College of Art and Design’dan Doktora derecelerini aldı. Kurucularından olduğu Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşunda (ETMK) 1996-98 ve 2006-2010 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. 2008 ve 2010 yıllarında, Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödüllerinin geliştirilmesini ve değerlendirme sürecini koordine etti. Halen, ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanıdır. İkinci sınıf tasarım stüdyosu ve araştırma yöntemleri derslerini vermektedir. Tasarım eğitimi, tasarım süreci ve yöntemleri ve endüstriyel tasarımın kurumsallaşması üzerine yayınları vardır. TMMOB Mimarlar Odası Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu Başkanıdır. Eisenhower burslusudur. Dünya Tasarım Örgütü, Asya Kıtası topluluk irtibat kişisidir.

Renk Dimli Oraklıbel (Başkan Yard.), Dr. Öğr. Üyesi, Üniversite Temsilcisi

2005’te İstanbul Teknik Üniversitesinden lisans, 2008’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden yüksek lisans derecelerini Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinden aldı. 2009-2012 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı kurumda 2015 yılında doktorasını tamamladı. 2012 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümünde çalışmaktadır. İlgi alanları arasında göstergebilim, ürün-anlam ilişkisi, medya ve görsel çalışmalar, maddi kültür ve reklam yer almaktadır.

Deniz Ekmekçioğlu, Dr. Öğretim Üyesi, Üniversite Temsilcisi

2007 yılında lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde tamamladıktan sonra, 2012’de İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden yüksek lisans derecesini, 2017 yılında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden doktora derecesini aldı. 2009-2016 yılları arasında FMV Işık Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, aynı kurumda 2016-2018 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2018 yılından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümünde çalışmaktadır. Aynı zamanda OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. İlgi alanları arasında kullanıcı deneyimi araştırmaları, tasarım eğitimi ve tasarım-inovasyon ilişkisi yer almaktadır.

Engin Kapkın, Doç. Dr., Üniversite Temsilcisi

2006 yılında lisans, 2010 yılında yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde tamamladı. Fulbright bursiyeri olarak Amerika’nın North Carolina State Üniversitesinde Endüstriyel Tasarım alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı ve bu bölümde çeşitli derslere girdi. Doktora eğitimi sırasında RedLab-Ergonomi ve İnsan Faktörleri laboratuvarında çalıştı ve birçok araştırma ve geliştirme projesinde yer aldı. T-design Office-Türkiye, IDEO Palo Alto, CA-Amerika, Ford Truck-Türkiye gibi firmalarda kısmi olarak çalıştı, ardından Amerikan dxlab design firmasının kurucuları arasında yer aldı. Halen, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde dekan yardımcılığı yapmakta, aynı fakültenin Endüstriyel Tasarım Bölümünde aktif olarak eğitim vermekte, ürün-form-anlam ilişkisi, kullanıcı deneyimi tasarımı, kalite algısı, tasarım eğitimi ve yaratıcılık konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Ahmet Can Özcan, Dr. Öğr. Üyesi, Üniversite Temsilcisi

A. Can Özcan lisans derecesini ODTÜ Endüstri Tasarımı Bölümünden 1988 yılında aldı. Yüksek lisansını 1991'de, doktorasını ise 1996'da Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlayan Özcan 2004 yılından bugüne kuruluş hazırlıklarında yer aldığı İEÜ, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ürün tasarımından grafik tasarımına kadar pek çok alanda profesyonel tasarımları bulunan Dr. Özcan lisans düzeyinde pekçok yurt içi ve yurt dışı üniversitede proje, metod, ve sistem uygulamaları ile tasarım tarihi ve teorisi ile ilgili dersleri, lisans üstü düzeyde de ileri ürün geliştirme, tasarım yönetimi, yaratıcılık ve yat tasarımı derslerini vermektedir. Aralarında gıdadan ambalaj ve iklimlendirme sistemlerine ve mobilyaya dek uzanan pekçok sektörle üniversite-sanayii işbirliğine dayalı tasarım projesi gerçekleştirmekte olan Dr. Özcan’ın yurt içi ve yurt dışında basılmış çok sayıda bilimsel araştırması, sunumu ile tasarım ödülleri bulunmaktadır. ETMK’nın kuruluşundan bu yana içinde aktif olarak yer almış olan Dr. Özcan, 2013 yılından beri Izmir Ekonomi Universitesi Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi EKOTAM'ın yöneticiliğini yapmaktadır.

Orhan Irmak, Dr., Uygulama Alanından Endüstriyel Tasarımcı

2000 yılında ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden birincilikle mezun oldu. Eğitimi sırasında bir dönem RMIT University, Avustralya’da değişim öğrencisi olarak bulundu. Bilkent Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini ve İTÜ’de doktora eğitimini tamamladı. 2004 yılında Gökhan Irmak ile beraber Orhan Irmak Tasarım şirketini kuran Orhan Irmak, halen şirketin Tasarım Direktörü olarak görev almaktadır. 20 kişilik ekibi ile ambalaj tasarımı alanında hizmet veren Orhan Irmak Tasarım, bu alanda Red dot: best of the best ödülü de dahil olmak üzere Pentawards, Worldstar ve Design Turkey gibi 100’e yakın ulusal ve uluslararası ödülün sahibidir. Orhan Irmak, birçok panel ve konferansa konuşmacı olarak katılmakta, tasarım yarışmalarında jüri üyesi olarak yer almaktadır.

Sultan Kaygın Sel, Dr., Uygulama Alanından Endüstriyel Tasarımcı

Vestel Kullanıcı Deneyimi ve Kullanıcı Arayüzü Tasarım Grubu’nun kurucusu ve yöneticisi. Uzun yıllarda elde ettiği profesyonel deneyimini akademik çalışmalarıyla destekleyerek 2013 yılında ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümünden doktora derecesini aldı. 2001-2003 yıllarında ODTÜ’de aynı bölümde araştırma görevliliğinde bulundu. 2003 yılından bu yana Vestel Elektronik’te çeşitli tasarım alanlarında görev aldı. Ödüllerle dolu kariyeri boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası tasarım yarışmasında jüri üyeliği görevinde bulundu. Çalışma ve uzmanlık alanları içerisinde IOT odaklı cihaz arayüzleri, mobil uygulamalar, web portalları, sesli asistanlar ve bunlarla bağlantılı temel ürün grupları olan akıllı beyaz eşyalar, TV, elektrikli araç şarj istasyonları, otomotiv arayüzleri ve akıllı sağlık ürünleri yer alıyor.

Görkem Erdoğan, İşveren Temsilcisi

2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü bitirdi. 2008’de Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge Merkezinde Endüstriyel Tasarımcı olarak başladığı çalışma hayatında ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülen bir çok ticari araç projesinde tasarımcı olarak görev aldı ve 2021 yılına kadar Anadolu Isuzu’nun tasarım departmanının yöneticiliğini yaptı. 2021 yılından bu yana Adel Kalemcilik’te Tasarım Müdürlüğü görevini sürdürüyor. Kariyeri boyunca tasarım yönetimi, tasarım süreçleri, ürün ve ulaşım araçları tasarımı konusunda uzmanlaştı.

Aykut Aslan, Öğrenci Temsilcisi

2016-2020 yılları arasında TAC Kolejinde lise eğitimini aldı. Ardından 2020 yılında Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nü kazandı. Bir yıllık hazırlık eğitiminin ardından Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde lisans eğitimime üçüncü sınıf olarak devam etmektedir. Eğitim hayatı boyunca endüstriyel tasarım, ürün ergonomisi ve ürün kullanıcı etkileşimi üzerine kendini geliştirmeye çalıştı. İlk staj deneyimini otomotiv sektöründe gerçekleştirdi ve bu alanda ilerlemek istiyor.