Hakkında

Endüstriyel tasarım programlarının akreditasyonunun amacı, toplumun, bireylerin ve doğal çevrenin gereksinimlerine duyarlı, nitelikli ürün, sistem, hizmet ve deneyimler tasarlanması için endüstriyel tasarım eğitiminin kalitesini yükseltmek üzere eğitim programlarını değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmektir. Endüstriyel tasarım eğitiminin akreditasyonu, bir eğitim kurumunun verdiği endüstriyel tasarım programını başarıyla tamamlayan mezunlarının, mesleki pratik için yeterli tasarım becerisi, teknik ve mesleki bilgi ve etik formasyona sahip, yetkin endüstriyel tasarımcılar olarak eğitilmelerini garanti altına almayı hedefler.

Endüstriyel Tasarım programlarının ETMK-ENTAK tarafından akreditasyonu gönüllülük esasına dayalı bir süreç olup, ENTAK yalnız kendisine başvuran programları akredite etme amacı ile değerlendirir. ETMK, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle belirlediği "program değerlendirme ve akreditasyonu" işlevini yerine getirirken aşağıda belirtilen özel hedeflere ulaşmayı gözetir:

  1. Toplumu, endüstriyel tasarım programlarında eğitim gören öğrencileri, ortaokul ve lisedeki öğrenci adaylarını, öğrenci velilerini, eğitim kurumlarını, meslek örgütlerini, olası işverenleri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek üzere asgari değerlendirme ölçütlerini sağlayan endüstriyel tasarım programlarını belirlemek,
  2. Endüstriyel tasarım alanındaki mevcut eğitim programlarının ilerletilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi konularında yönlendirici rol oynamak,
  3. Endüstriyel Tasarım alanındaki eğitim programlarının sürekli iyileştirilmesini teşvik etmek ve yeni programların geliştirilmesi konularında yönlendiricilik yapmak.

ENTAK’ın kuruluş çalışmaları ETMK’nın paydaş üyesi olduğu Endüstriyel Tasarım Bölümleri Akademik Konseyinin (ETAK) 10 Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ’de yapılan 24. Toplantısında ETAK Akreditasyon Komisyonunun kurulması ile başladı. Aralık 2019'da Beykent Üniversitesinde düzenlenen 25. ETAK toplantısında bir çatı kuruluş altında bağımsız olarak faaliyet gösterecek bir Endüstriyel Tasarım Akreditasyon Kurulunun (ENTAK) kurulmasına karar verildi. 2020 yılının Ocak ayında çatı kuruluşun ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği) olması ETAK üyeleri tarafından desteklendi. MÜDEK kurucularından Erbil Payzın’ın 30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde çevrimiçi ortamda yürüttüğü ETMK-ETAK akreditasyon çalıştayına ETAK üyeleri ve ETMK yöneticileri katıldı. 17 Haziran 2020’de sanal ortamda gerçekleştirilen ETAK Akreditasyon toplantısında YOKAK ölçütleri hakkında bilgi verildi ve ENTAK’ın çalışma esasları tartışıldı. 23 Aralık 2020’de TED Üniversitesi tarafından sanal ortamda düzenlenen 26. ETAK toplantısında ENTAK’ın çalışma esaslarına ilişkin temel ilkelere karar verildi.

Kabul edilen ilkeler göz önüne alınarak ETMK tüzük değişikliği önerisi hazırlandı. ETAK Akreditasyon Komisyonu, 16 Ocak 2021 tarihinde ETMK, Merkez ve Şubelerinin Yönetim Kurullarının davet edildiği sanal toplantıda YOKAK ölçütleri, ENTAK çalışma esasları ve tüzük değişikliği önerisi hakkında bilgi verdi ve öneriyi görüşe sundu. Küresel salgın nedeniyle bir yıl ertelenen ETMK Genel Kurulu, 31 Mart 2021 tarihinde yapıldı ve ETMK çatısı altında bağımsız bir kurul olarak Endüstriyel Tasarım Akreditasyon Kurulunun (ENTAK) kurulması için tüzük değişikliği önerisi kabul edildi.

Sekiz (8) farklı üniversitenin on (10) temsilcisinden oluşan akreditasyon komisyonu bugün ETMK bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Komisyon, Lisans eğitimi için program değerlendirmesi ölçütlerini hazırlayarak, 9 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından sanal ortamda düzenlenen 27. ETAK toplantısında görüşe açtı. Ölçütler belgesinin son taslağını 23 Aralık 2021 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından sanal ortamda düzenlenen 28. ETAK toplantısında paylaştı. ETMK 20-21 Ağustos 2021 tarihinde sanal ortamda düzenlediği çok sayıda farklı paydaşın katıldığı arama konferansı ile stratejik planını yeniledi. Bu konferans sonucunda belirlenen mesleği etkileyen önemli etmenler, misyon, vizyon ve stratejik hedefler akreditasyon çalışmaları için girdi oluşturdu. Eğitim akreditasyonu ETMK’nın misyonunda ve stratejik hedefleri arasında yer aldı. Mayıs 2022’de ETMK Yönetim Kurulu, belirlenen ilkeler çerçevesinde komisyon tarafından hazırlanan ETMK-ENTAK Çalışma Yönetmeliğini ve ENTAK Aday Belirleme Komitesi yönetmeliğini onayladı, ENTAK’ın kuruluşu için Aday Belirleme Komitesini atadı ve ENTAK üyeliği için çağrıya çıktı. Komisyon, Mayıs ve Haziran 2022’de değerlendirici eğitimlerini verecek ve program bilgilendirme çalıştayını yürütecek.

ETMK, Türkiye’de ve KKTC’de Yüksek Öğretim Kurumlarında Endüstriyel Tasarım Programlarını akredite etme yetkisini almak için Yüksek Öğretim Kalite Kuruluna (YOKAK) Haziran 2022’de başvuru yapmayı planlıyor. Yetki alındığı takdirde akreditasyon süreçlerinin Ocak 2023’te başlaması bekleniyor.