ENTAK Program Bilgilendirme Çalıştayı II: 8 Şubat 2023

ENTAK ikinci Program Bilgilendirme Çalıştayını, 8 Şubat 2023’te sanal ortamda gerçekleştirdi. 2023 döneminde program akreditasyonuna başvuran bölümlerin temsilcileri ile birlikte diğer bölümlerden de temsilcilerin katıldığı çalıştaya toplam 13 üniversiteden 41 kişi katıldı. Çalıştay aşağıdaki programı izledi:

Program

13:30-13:45 Açılış ve tanışma
13:45-13:55 Gelişmeler hakkında bilgilendirme - Gülay Hasdoğan
13:55-14:45 Öz Değerlendirme Raporunun Hazırlanması - Gülay Hasdoğan - Renk Dimli Oralıbel

14:45-15:00 Ara

15:00-16:15 Soru cevap
16:15-16:30 Kapanış