ETMK-ENTAK Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi ile yetkilendirildi

Yüksek Öğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) 21.12.2022 tarih ve 2022.13.06 sayılı Kurul kararıyla Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Derneğine (Endüstriyel Tasarım lisans programlarının akreditasyonu için) 21.12.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki yıl süre ile Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi verilmiştir.