ENTAK Program Bilgilendirme Çalıştayı 1 Temmuz 2022’de Eskişehir Teknik Üniversitesinde 30. ETAK Toplantısı Kapsamında Yapılacak.

ENTAK ilk Program Bilgilendirme Çalıştayını, Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü tarafından 1 Temmuz 2022’de düzenlenecek olan 30. ETAK (Endüstriyel Tasarım Akademik Konseyi) toplantısı kapsamında gerçekleştirecek. Türkiye’de ve KKTC’deki endüstriyel tasarım bölümlerinin başkanlarından oluşan ETAK, 2006 yılından beri yılda iki kez toplanıyor. 30. ETAK toplantısında ayrıca ETMK üye adayı öğrenci temsilcilerinden oluşan bir grup endüstriyel tasarım eğitiminin sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik sunum yapacak.