Değerlendirici Eğitimi - 26 Mayıs 2022

İlk ENTAK Değerlendirici Eğitimi 26 Mayıs 2022 tarihinde Sanal Ortamda gerçekleştirildi. Çeşitli kuruluşlardan 25 akademisyen ve uygulamacının katıldığı eğitim aşağıdaki programı izledi.

Program

10:30-10:45 Açılış ve tanışma
10:45-11:10 ENTAK Tanıtımı - Gülay Hasdoğan
11:10-11:35 Değerlendirme Sürecine Genel Bakış - Renk Dimli Oraklıbel
11:35-11:45 Ara

11:45-12:10 Değerlendirme Süreci - Renk Dimli Oraklıbel
12:10-12:35 Ölçütler I - Gülay Hasdoğan
12:35-13:30 Yemek Arası

13:30-14:05 Ölçütler II - Naz A.G.Z. Börekçi
14:05-14:25 Tutarlılık - Duysal Tütüncü Demirbaş
14:25-14:35 Ara

14:35-15:05 Değerlendirme raporlarının hazırlanması - Deniz Ekmekçioğlu
15:05-15:25 Değerlendirme sürecinde davranışsal boyut - Naz A.G.Z. Börekçi
15:25-15:35 Ara

15:35-16:45 Örnek olaylar ve tartışmalar
16:45-16:55 Ara

16:55-17:30 Soru cevap ve kapanış